Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2014

6503 375a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
6477 fc8f
Reposted fromLittleJack LittleJack
gieka
2965 9912 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viamartwosz martwosz

November 27 2014

gieka
Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu!
Reposted fromyanek yanek

November 24 2014

gieka
Trzeba coś kiedyś ogarnąć wspólnie we Wro :))

November 23 2014

gieka
Spodziewaj się niespodziewanego każdego dnia... nigdy nie wiesz,  czym Niespodziewaj Cię zaskoczy... :)

November 22 2014

gieka
gieka

A young Marc Jacobs, 1990. 

Photograph courtesy of the Conde Nast Archives. 

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
gieka
gieka
1268 2a57
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viayanek yanek
6463 cc29 500

Date night at the movies / photo for Life by Nina Leen, December 1944.

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viayanek yanek
gieka
0315 a622
Reposted fromhagis hagis viayanek yanek
gieka
Nocne rozmowy po wrocławsku... jak sprzedać ugryzione ciastko ??
gieka
0771 9ed2 500
4 godziny na telefonie z Tobą, powodują, że takie coś mógłbym robić za każdym razem, kiedy się na mnie wkurwisz...
gieka
Najpiękniej uśmiechające się czerwone trampki o włosach koloru brązowego spotkasz w Łykendzie. Tylko I. wyłącznie... ;)
gieka

Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem.

Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamartwosz martwosz
gieka
Reposted fromr3xio r3xio viayanek yanek
gieka
Kraty podwieszone, wszelkie wysokości i inne takie hece - aż chce się robić w takiej branży :))

November 15 2014

gieka
5982 48b9 500
<3
Reposted fromyanek yanek
gieka
Play fullscreen
Tylko świnie siedzą w kinie!
Reposted fromyanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl